Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

Quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Khê

Đăng ngày 21-10-2022 09:44
76 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 21 tháng 10 năm 2022, UBND huyện đã ban hành Quyết định Số 4755/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Chuyển đổi số huyện Hương Khê

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH