Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Góp ý - Lấy ý kiến

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh - Từ ngày : 26/07/2022
- Đến ngày : 09/08/2022

2 Lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê - Từ ngày : 08/07/2022
- Đến ngày : 23/07/2022

3 Vv lấy ý kiến góp ý vào DT Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế, giai đoạn 2022 – 2025 - Từ ngày : 07/06/2022
- Đến ngày : 07/07/2022

4 Vv lấy ý kiến góp ý vào DT Nghị quyết Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 26/05/2022
- Đến ngày : 26/06/2022

5 Góp ý dự thảo Nghị quyết phân bố ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới - Từ ngày : 27/05/2022
- Đến ngày : 30/05/2022


6 Xin ý kiến thực hiện chính sách và thu học phí đối với trẻ em, học sinh năm học 2021-2022 - Từ ngày : 19/04/2022
- Đến ngày : 19/04/2022

7 Về việc góp ý dự thảo Thông tư Bộ Tài chính - Từ ngày : 18/04/2022
- Đến ngày : 18/04/2022

8 Góp ý phân bổ các chỉ tiêu QHSD đất giai đoạn 2021-2030 cấp huyện phù hợp với QH thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 - Từ ngày : 14/04/2022
- Đến ngày : 14/04/2022

9 Góp ý dự thảo Kế hoạch kiểm tra, rà soát công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 01/04/2022
- Đến ngày : 01/04/2022

10 Góp ý hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai - Từ ngày : 01/04/2022
- Đến ngày : 01/04/2022

  1 2
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH