Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Góp ý - Lấy ý kiến

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 Lấy ý kiến của cộng đồng dân cư có liên quan về Đồ án Điều chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng thị trấn Hương Khê và vùng phụ cận đến năm 2035, tỷ lệ 1/5.000 - Từ ngày : 05/04/2023
- Đến ngày : 05/05/2023

2 Tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) - Từ ngày : 10/02/2023
- Đến ngày : 25/02/2023


3 Về việc lấy ý kiến xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật - Từ ngày : 30/08/2022
- Đến ngày : 30/09/2022

4 Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 25/08/2022
- Đến ngày : 25/09/2022

5 Lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh ĐT.553 đoạn từ Lộc Yên - đường Hồ Chí Minh - Từ ngày : 26/07/2022
- Đến ngày : 09/08/2022

6 Lấy ý kiến tham vấn đánh giá tác động môi trường của Dự án Đường giao thông từ đường Hồ Chí Minh vào khu vực biên giới xã Hòa Hải, huyện Hương Khê - Từ ngày : 08/07/2022
- Đến ngày : 23/07/2022

7 Vv lấy ý kiến góp ý vào DT Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đối với lĩnh vực Y tế, giai đoạn 2022 – 2025 - Từ ngày : 07/06/2022
- Đến ngày : 07/07/2022

8 Vv lấy ý kiến góp ý vào DT Nghị quyết Quy định mức thu học phí và các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 26/05/2022
- Đến ngày : 26/06/2022

9 Góp ý dự thảo Nghị quyết phân bố ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới - Từ ngày : 27/05/2022
- Đến ngày : 30/05/2022


10 Lấy ý kiến Nhân dân về việc đề nghị truy tặng Huân chương độc lập Hạng Ba cho cá nhân - Từ ngày : 12/04/2022
- Đến ngày : 22/04/2022

  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH