Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

Kế hoạch Triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2023

Đăng ngày 06-03-2023 17:05
34 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 06/3/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 38/KH-UBND về việc triển khai, thực hiện nhiệm vụ Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn huyện Hương Khê năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH