Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Địa chỉ tiếp nhận PAKN

Xử lý các nội dung tin nhắn của người dân, doanh nghiệp phản ánh đến Lãnh đạo tỉnh, huyện

14-08-2023
Xử lý các nội dung tin nhắn của người dân, doanh nghiệp phản ánh đến Lãnh đạo tỉnh, huyện

NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH

03-01-2022
NỘI DUNG VÀ ĐỊA CHỈ TIẾP NHẬN PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ TĨNH
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH