Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

Quyết định Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

Đăng ngày 15-06-2021 14:32
116 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 15 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định Số 942/QĐ-TTg về việc Phê duyệt Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH