Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

Đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia

Đăng ngày 12-04-2023 10:12
80 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 12/4/2023, UBND huyện ban hành Công văn số 774/UBND-VP về việc đẩy mạnh số hóa, thanh toán trực tuyến hồ sơ TTHC và đăng ký tài khoản trên cổng Dịch vụ công quốc gia

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH