Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Lịch sử hình thành và phát triển
Lịch sử phát triển

Lịch sử phát triển

08-09-2020
Huyện Hương Khê được thành lập vào cuối năm Đinh Mão (11-1867); bao gồm 5 tổng (Quy Hợp, Chu Lễ, Phương Điền, Phúc Lộc, Hương Khê) được tách ra từ huyện Hương Sơn. Từ tháng 8 năm 2000 thì có 5 xã vùng hạ tách ra sáp nhập với một số xã của Đức Thọ, Hương Sơn thành huyện Vũ Quang. Hiện nay, toàn...
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH