Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

Triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại các xã, thị trấn

Đăng ngày 27-03-2023 10:20
87 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 27/3/2023, UBND huyện ban hành Văn bản số 610/UBND-VHTT về việc triển khai thực hiện dịch vụ bưu chính công ích tại các xã, thị trấn

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH