Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN HƯƠNG KHÊ GIAI ĐOẠN 2021-2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

Đăng ngày 20-05-2022 10:00
42 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 18/5/2022, UBND huyện Hương Khê ban hành Kế hoạch số 78/KH-UBND về Chuyển đổi số trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH