Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Văn bản quản lý

KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ ĐẢM BẢO AN TOÀN AN NINH MẠNG NĂM 2023

Đăng ngày 08-03-2023 16:58
68 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 08/3/2023, UBND huyện ban hành Kế hoạch số 40 về chuyển đổi số và đảm bảo an toàn an ninh mạng năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH