Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh

Đăng ngày 25-08-2022 00:00
43 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội khóa XIV về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về PCCC, trong đó có quy định: “UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tham mưu HĐND cùng cấp khẩn trương ban hành theo thẩm quyền mức chi ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH; mức chi hỗ trợ thường xuyên cho Đội trưởng, Đội phó đội dân phòng (thực hiện từ năm 2020 và các năm tiếp theo)” và căn cứ Khoản 2, Điều 34, Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC có hiệu lực từ ngày 10/01/2021 quy định “Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm trình HĐND cùng cấp quyết định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng; mức hỗ trợ căn cứ điều kiện thực tế của từng địa phương nhưng không thấp hơn 15% lương tối thiểu vùng”. Tuy nhiên, hiện nay trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh chưa thực hiện việc hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho các chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng theo quy định; chính vì vậy, chưa phát huy được hết trách nhiệm của lực lượng này khi tham gia công tác PCCC và CNCH. Do đó, Công an tỉnh đã nghiên cứu, tham mưu xây dựng Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh; nội dung Nghị quyết được các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và UBND cấp huyện đóng góp ý kiến và đã được Công an tỉnh tập hợp, chỉnh sửa hoàn thiện lại Dự thảo. Thực hiện Điều 120 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Ban Biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh thực hiện đăng tải toàn văn dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức hỗ trợ thường xuyên hàng tháng cho chức danh Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng trên địa bàn tỉnh lên Cổng thông tin điện tử tỉnh để lấy ý kiến góp ý rộng rãi của các cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp đối với các nội dung của dự thảo. (Dự thảo Nghị quyết tải về tại đây). Thời gian thực hiện lấy ý kiến góp ý bắt đầu từ ngày 25/8/2022 đến hết ngày 25/9/2022. Nội dung đóng góp ý kiến của cơ quan, tổ chức, người dân và doanh nghiệp đề nghị gửi về Công an tỉnh (qua Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ) hoặc gửi về BBT Cổng thông tin điện tử tỉnh, số 66, đường Phan Đình Phùng, thành phố Hà Tĩnh; SĐT; 02393.686.586./.

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH