Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý dự thảo Tờ trình và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Đăng ngày 25-09-2023 00:00
6 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 5202/UBND-NC ngày 23/9/2023 về việc tham gia ý kiến vào dự thảo Thông tư của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH