Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý nội dung Dự thảo Nghị Quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh.

Đăng ngày 11-03-2023 00:00
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Thông báo số 577/HĐND ngày 02/10/2023 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và Văn bản chỉ đạo số 6149/UBND-NC3 ngày 02/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng Nghị quyết quy định hỗ trợ đào tạo lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh; Sở Ngoại vụ dự thảo Nghị Quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ đối với lưu học sinh Lào thuộc diện chỉ tiêu học bổng của tỉnh Hà Tĩnh. Căn cứ quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Nghị Quyết nêu trên để lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với các nội dung của dự thảo.(Dự thảo Nghị Quyết Tại đây). Các ý kiến góp ý đối với dự thảo, đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Ngoại vụ hoặc góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời gian lấy ý kiến 30 ngày: Kể từ ngày 03/11/2023 đến hết ngày 03/12/2023./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH