Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Về việc lấy ý kiến thẩm định dự án

Đăng ngày 28-08-2023 00:00
6 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 2538/SKHĐT-DNĐT ngày 22/8/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc đôn đốc thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi lợn sinh sản công nghệ cao Hòa Hải, huyện Hương Khê (có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tài liệu kèm theo); UBND huyện yêu cầu:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH