Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Lấy ý kiến thẩm định dự án Khu dân cư tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê

Đăng ngày 06-10-2023 00:00
6 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 3054/SKHĐT-DNĐT ngày 03/10/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lấy ý kiến phục vụ thẩm định dự án Khu dân cư tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê (có văn bản của Sở Kế hoạch và Đầu tư và các tài liệu kèm theo); UBND huyện yêu cầu:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH