Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Lấy ý kiến góp ý nội dung Dự thảo Nghị Quyết trình HĐND tỉnh

Đăng ngày 11-04-2023 00:00
6 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 543/KH-HĐND ngày 17/10/2023 của HĐND tỉnh tổ chức Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh; Công văn số 5778/UBND-TH6 ngày 18/10/2023 của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 của HĐND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng dự thảo Tờ trình của Ủy ban nhân dân tỉnh, dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh đối với 2 Nghị Quyết: 1. Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma tuý; người được giao nhiệm vụ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và trợ cấp đặc thù đối với viên chức, người lao động việc làm tại cơ sở cai nghiện ma túy và cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 2. Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 15/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ đào tạo nghề, giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2022 - 2025. Căn cứ quy định tại Điều 120, 129 Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Cổng thông tin điện tử tỉnh đăng tải toàn văn dự thảo Nghị Quyết nêu trên để lấy ý kiến góp ý rộng rãi đối với các nội dung của dự thảo. Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ người cai nghiện ma tuý Tại đây. Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND Tại đây. Các ý kiến góp ý đối với dự thảo, đề nghị gửi bằng văn bản về Sở Lao động Thương Binh và Xã Hội hoặc góp ý trực tiếp trên Cổng thông tin điện tử tỉnh. Thời gian lấy ý kiến 30 ngày: Kể từ ngày 04/11/2023 đến hết ngày 04/12/2023./.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH