Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Lấy ý kiến đóng góp của Nhân dân đối với phương án Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê (Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê gửi trực tiếp đến UBND huyện Hương Khê (qua phòng Tài nguyên - Môi trường), tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê hoặc gửi trực tiếp đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. )

Đăng ngày 28-09-2021 00:00
2 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Mọi ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Hương Khê gửi trực tiếp đến UBND huyện Hương Khê (qua phòng Tài nguyên - Môi trường), tổ dân phố 5, thị trấn Hương Khê hoặc gửi trực tiếp đến UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH