Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Góp ý - Lấy ý kiến

Góp ý dự thảo Nghị quyết phân bố ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới

Đăng ngày 27-05-2022 00:00
63 Lượt xem
Xem cỡ chữ

V/v xin ý kiến Tờ trình và Dự thảo Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ Ngân sách Trung ương, tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH