Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

Đăng ngày 30-03-2021 10:56
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, Huyện ủy Hương Khê ban hành Nghị quyết Số 03-NQ/HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH