Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch

Đăng ngày 21-11-2023 09:22
79 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Quyết định số 2932/QĐ-UBND, Quyết định số 2933/QĐUBND ngày 10/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính mới ban hành, bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch áp dụng tại Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh (có Quyết định, Danh mục và Quy trình nội bộ thủ tục hành chính kèm theo); Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH