Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra công tác cải cách hành chính

Đăng ngày 29-09-2023 14:42
436 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Sở Nội vụ có Văn bản số 1606/SNV-CCHC&VTLT ngày 30/8/2023 về việc tăng cường công tác kiểm tra CCHC và khắc phục các tồn tại, hạn chế trong CCHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; trong đó giao các địa phương báo cáo kết quả thực hiện kiểm tra, tự kiểm tra CCHC năm 2023; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo kết quả công tác kiểm tra, tự kiểm tra CCHC như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH