Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính Tháng 11 năm 202

Đăng ngày 17-11-2023 08:36
62 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 4091/UBND-NC2 ngày 07/08/2023 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ và các VB liên quan, UBND huyện Hương Khê báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát TTHC tháng 11 năm 2023 như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH