Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức chuyển đổi số

Kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Hương Khê

Đăng ngày 16-11-2023 09:33
70 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện Hương Khê

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH