Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin tức chuyển đổi số

Áp dụng HĐĐT trong kinh doanh xăng dầu để tạo sự minh bạch, bình đẳng trong hoạt động sản xuất kinh doanh

Đăng ngày 21-11-2023 09:47
25 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nhằm góp phần đẩy nhanh quá trình áp dụng hóa đơn điện tử (HĐĐT) trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, từ đó góp phần minh bạch trong quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu và đây một nội dung quan trọng được đề cập tại Công điện số 1123/CĐ-TTg ngày 18/11/2023 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tăng cường quản lý, sử dụng HĐĐT, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH