Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Tin cải cách hành chính

Phổ cập chữ ký số công cộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn huyện

Đăng ngày 07-11-2023 14:26
357 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Để kịp thời triển khai phổ cập chữ ký số, trong đó lấy người dân làm trung tâm, hình thành công dân số và nâng cao chỉ số chuyển đổi số của huyện; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH