Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Hội đồng nhân dân huyện

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ họp thứ 14, khóa XVIII và các Nghị quyết của HĐND huyện, Kỳ họp thứ 15, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 14-08-2023 15:43
9 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 4168/UBND-TH1 ngày 09/8/2023 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Kỳ họp thứ 14, khóa XVIII; đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện, Kỳ họp thứ 15, khóa XXI, nhiệm kỳ 2021-2026

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH