Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Hội đồng nhân dân huyện

Nghị quyết số 17/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ đối với học sinh, học viên, cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên

Đăng ngày 15-09-2021 09:34
35 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 30 tháng 8 năm 2021, Hội đồng Nhân dân huyện Hương Khê đã Ban hành Nghị quyết Số: 17/NQ-HĐND Quy định một số chính sách khuyến khích học sinh, học viên, giáo viên, nhân viên đạt giải trong các kỳ thi cấp quốc gia, cấp tỉnh và giáo viên có thành tích bồi dưỡng học sinh, học viên đạt giải trên địa bàn huyện Hương Khê, giai đoạn 2021 - 2025

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH