Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Quyết đinh HĐND

Điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019

Đăng ngày 21-09-2021 08:10
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 21 tháng 9 năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định Số: 02 /QĐ-TTHĐND Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí hoạt động năm 2021 của HĐND huyện để chi trả trợ cấp mai táng phí cho thân nhân Đại biểu, nguyên Đại biểu HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2016-2021 từ năm 2018-2019

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH