Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Quyết đinh HĐND

Phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Đăng ngày 28-07-2021 08:00
17 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 28 tháng 7 năm 2021, Thường trực HĐND huyện đã ban hành Quyết định Số: 01 /QĐ-TTHĐND Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chủ tịch HĐND, Phó Chủ tịch HĐND, Trưởng, Phó các Ban HĐND huyện và Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH