Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Hội đồng nhân dân huyện

Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

Đăng ngày 22-09-2021 08:51
329 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo Hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã quý III năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH