Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Tờ trình Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu

Đăng ngày 27-05-2022 08:41
9541 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán; Tư vấn giám sát công tác khảo sát bước TKBVTC; Tư vấn kiểm toán độc lập; Tư vấn giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ GPMB Tiểu dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị Hương Khê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, thuộc dự án Cải thiện cơ sở hạ tầng đô thị nhằm giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu cho 04 tỉnh ven biển Bắc Trung Bộ

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH