Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường giao thông huyện lộ 11 (ĐH.96) đoạn qua xã Hương Đô, Phúc Trạch, huyện Hương Khê

Đăng ngày 13-10-2023 14:38
36 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đường giao thông huyện lộ 11 (ĐH.96) đoạn qua xã Hương Đô, Phúc Trạch, huyện Hương Khê

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH