Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt màn hình Led tại Hội trường lớn huyện Hương Khê

Đăng ngày 21-11-2023 09:03
19 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, lắp đặt màn hình Led tại Hội trường lớn huyện Hương Khê

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH