Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Hương Trà

Đăng ngày 12-09-2023 14:10
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nhà bộ môn 2 tầng 6 phòng Trường Tiểu học Hương Trà

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH