Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cao đường dây trần thông tin tín hiệu đường sắt từ cột 1336 đến 1338 khu gian Chu Lễ - Hương Phố, huyện Hương Khê

Đăng ngày 09-10-2023 14:30
24 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Nâng cao đường dây trần thông tin tín hiệu đường sắt từ cột 1336 đến 1338 khu gian Chu Lễ - Hương Phố, huyện Hương Khê

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH