Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Dự án, đấu thầu mua sắm công

Tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2021

Đăng ngày 17-01-2022 15:05
1042 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Văn bản số 3494/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 24/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu năm 2021; Ủy ban nhân dân huyện Hương Khê báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2021 như sau:

Cùng chuyên mục
BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH