Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Nghị quyết 14/2021/NQ-HĐND

Đăng ngày 02-08-2021 17:38
149 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị quyết sửa đổi điểm e khoản 7 Điều 5 và bãi bỏ khoản 2 Điều 6 của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của hội đồng nhân dân tỉnh quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí và lệ phí trên địa bàn tỉnh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH