Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Nghị quyết số 101/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đăng ngày 05-09-2023 07:18
41 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị quyết số 101/2023/NQ-HĐND ngày 14/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH