Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND

Đăng ngày 05-09-2023 07:14
7 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị quyết số 52/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 253/2020/NQ-HĐND

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH