Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vôn

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2022

Đăng ngày 23-06-2022 11:01
195 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo báo cáo phòng chuyên môn, đến hết tháng 6/2022 tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công trên địa bàn huyện đạt thấp 18.040 triệu đồng/272.852 triệu đồng tổng kế hoạch vốn giao, bằng 7% kế hoạch

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH