Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vôn

Phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương phần hỗ trợ huyện chưa đạt chuẩn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023 (đợt 2)

Đăng ngày 28-07-2023 16:27
21 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách Trung ương phần hỗ trợ huyện chưa đạt chuẩn từ Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022, 2023 (đợt 2)

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH