Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Phân bổ, quản lý, sử dụng nguồn vôn

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch vốn thực hiện chính sách nông thôn mới năm 2023 theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021

Đăng ngày 26-10-2023 15:39
18 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định điều chỉnh Kế hoạch vốn thực hiện chính sách nông thôn mới năm 2023 theo Nghị quyết 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH