Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Thông tin thuế, phí, lệ phí

5 điểm mới Nghị định 10/2022/NĐ-CP về lệ phí trước bạ

Đăng ngày 16-06-2022 09:05
870 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Nghị định 10/2022/NĐ-CP với nhiều điểm mới về lệ phí trước bạ từ 01/3/2022.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH