Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2020

Đăng ngày 12-08-2021 10:53
163 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 12 tháng 8 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 9820/QD-UBND về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH