Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Đăng ngày 21-06-2023 16:13
33 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Báo cáo Kết quả thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH