Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

Đăng ngày 07-07-2023 07:24
28 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quyết định về việc công bố công khai thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2023

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH