Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2022

Đăng ngày 07-08-2023 09:15
27 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2022 (số liệu chi tiết như phụ lục kèm theo).

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH