Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công khai ngân sách huyện

Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021

Đăng ngày 04-02-2021 10:57
150 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 04 tháng 02 năm 2021 UBND huyện Hương Khê đã ban hành Quyết định Số: 395/QĐ-UBND về việc công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021.

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH