Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi công chức năm 2021 (vòng 1)

Đăng ngày 23-02-2022 09:16
399 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/TU, ngày 06/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tuyển dụng công chức, viên chức cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội năm 2021, Hội đồng tuyển dụng thông báo triệu tập thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi công chức (đã được phê duyệt danh sách tại Quyết định số 309 - QĐ/TU, ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh), cụ thể như sau:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH