Cổng thông tin - Giao tiếp điện tử

Huyện Hương Khê

Loading...
Trang chủ Công tác Tổ chức - Cán bộ

Kết quả thi và nhận đơn phúc khảo vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện

Đăng ngày 17-10-2023 10:38
28 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ kết quả điểm thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN&GDTX đƣợc tổ chức vào ngày 16/10/2023 tại trƣờng Đại học Hà Tĩnh, Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Trung tâm GDNN&GDTX huyện thông báo:

BẢN ĐỒ HÀNH CHÍNH